top of page
11050783_935265783199052_649395454521514


ติดต่อเรา

CONTACT US

บริการหลังการขาย
มิตซูเชียงใหม่
เราดูแล...คุณแค่ขับ

บริษัท มิตซูเชียงใหม่ จำกัด (สาขาดอนจั่น)
568/1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 เ
บอร์โทรศัพท์  053-261199

บริษัท มิตซูเชียงใหม่ จำกัด - สาขาหางดง

ที่อยู่ 123/1 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 0-5343-2222

บริษัท มิตซูเชียงใหม่ จำกัด - สาขาลำปาง

ที่อยู่ 274/1 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทร 054-366662

เบอร์โทรศัพท์  053-261199 (สาขาดอนจั่น)
เบอร์โทรศัพท์ 0-5343-2222 (สาขาหางดง)

เบอร์โทรศัพท์ 054-366662 (สาขาลำปาง)

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

bottom of page